نوشته های احسان کمالی

نوشتن برای بیشتر آموختن

نوشته های احسان کمالی

نوشتن برای بیشتر آموختن

نوشته های احسان کمالی
آخرین نظرات
 • ۲۶ آبان ۹۷، ۱۳:۲۱ - حسن مجیدیان
  عالی
نویسندگان

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مهارت فردی» ثبت شده است

بپذیریم

 • بپذیریم ما کامل نیستیم.
 • بپذیریم دیگران کامل نیستند.
 • بپذیریم درباره بعضی موضوعات اطلاع کافی نداریم.
 • بپذیریم در بعضی موارد دیگران بهتر از ما هستند.
 • بپذیریم وقتی درباره موضوعی اطلاع کافی نداریم سکوت کنیم.
 • بپذیریم بیشتر گوش کنیم تا اینکه حرف بزنیم.
 • بپذیریم که مسئولیت کارهایمان را بپذیریم.
 • بپذیریم که قبول اشتباهات نشانه قدرت انسان است نه ضعف.
 • بپذیریم برای انجام مسئولیت هایمان گاهی به کمک و مشورت نیاز داریم.
 • بپذیریم در کار یا بحثی که به ما مربوط نیست دخالت نکنیم.
پ.ن 1 : این پست تکمیل خواهد شد.
پ.ن 2 : نظرات خود را جهت تکمیل این پست درج نمایید.


 • احسان کمالی

خودشناسی

این مطلب احتمالاً شامل حال شما نمی‌شود پس به خودتان نگرانی راه ندهید!!!

وقتی به ناکامی ها و شکست های گذشته زندگی فکر میکنیم احساس خوبی نداریم و گاهاً از فکر کردن به آن ها گریزانیم. راحت ترین راه برای آرام کردن خودمان این است که تقصیر را گردن دیگری بیندازیم. پدر و مادر ، معلمان ، شرایط جامعه ، دولت و .... 

ولی آیا واقعاً فقط این ها مقصر ناکامی های ما هستند؟ خودمان چه کردیم یا چه نکردیم؟ چند بار خودمان را به قضاوت نشسته ایم؟ بعد از این همه جوال دوز زدن به دیگران چند بار یک سوزن به خودمان زده ایم؟ 

درست است شرایط هیچ زمان ایده آل نیست ولی آیا ما ایده آل عمل کرده ایم؟ آیا در همین شرایط و با همین امکانات و با همه کاستی ها نمیتوانستیم دستاوردهای بهتری داشته باشیم؟ 

بیایید یک بار با خودمان صادق باشیم و مسیر رفته تا به امروز را مرور کنیم. کجاها کم کاری از خودمان بوده و دیگران نقشی در آن نداشته اند. برای پیشرفت بهتر است اول خطاهای خود را بپذیریم و خودمان را اصلاح کنم وگرنه تقصیر را به گردن دیگران انداختن راحت ترین راه است و نتیجه اش چیزی نیست جز در جا زدن. 

بیایید یک بار هم که شده یک سوزن به خودمان بزنیم و یک جوال دوز به دیگران...


 • احسان کمالی